Bảng giá này mục đích nhằm hỗ trợ làm dự toán và báo giá đấu thầu không áp dụng cho chi tiết từng sản phẩm. Để được báo giá chi tiết và chính xác xin vui lòng liên hệ Hotline: 09066260420977162270

Picture

BẢNG GIÁ SẼ ĐƯƠC ÁP DỤNG CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

X